Kuva pöydästä jossa on ruusu ja pyyhe.

Raisa

Olen koulutettu hieroja, Urheiluhieroja (EAT) ja ravintovalmentaja. Harrastan monipuolisesti eri liikuntalajeja, muun muassa maalipalloa, jääkiekkoa, juoksua sekä painojen nostoa. Luonto on lähellä sydäntä, ja sen vuoksi lenkkeilen paljon myös metsäisissä maisemissa.
Liikuntataustaa on muun muassa tanssista, yleisurheilusta, judosta sekä maalipallosta. Kahdessa jälkimmäisessä olen kilpaillut aiemmin myös kansainvälisellä tasolla. Maalipalloa pelaan nykyään avoimessa SM-sarjassa Aisti Sport -urheiluseuran paidassa. Jääkiekkoa pelaan niinikään Aisti Sportin väreissä.

Osaksi oman liikuntataustani vuoksi päädyin opiskelemaan hierojaksi, ja ammattitutkinnon opiskeluaika olikin todella antoisaa ja mielenkiintoista. Onneksi tällä alalla voi jatkuvasti kehittää itseään, eikä näin ollen opiskelua tarvitse lopettaa. Tämä sopii minulle hyvin, sillä uuden oppiminen antaa minulle virtaa ja motivaatiota kaikkeen tekemiseen. Opintoja onkin kertynyt monelta tieteenalalta myös avoimesta yliopistosta.
Urheiluhierojan erikoisammattitutkinnon suoritin heti ammattitutkinnon perään työn ohella, ja sain siitä paljon lisää menetelmiä työssäni sovellettavaksi.

Tiedän, miltä tuntuu kun lihaksisto voi hyvin. Kuuntelemalla asiakasta ja ottamalla huomioon hänen kokonaiskuormituksensa hoitotapahtuman suunnittelussa, haluan auttaa asiakkaitani pitämään yllä lihaksiston ja nivelten hyvinvointia ja sitä kautta edistämään sujuvampaa arkea.

Koulutukset ja osaaminen
Valmistuin hierojan ammattitutkinnosta koulutetuksi hierojaksi joulukuussa 2021. Ammattitutkinnossa meille kuuluivat seuraavat tutkinnonosat: Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, Sosiaali- ja terveysalan yrittäjänä toimiminen, Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä sekä Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen.
Urheiluhierojan erikoisammattitutkinnosta valmistuin joulukuussa 2022. Tutkinnonosia olivat urheilijan lihashuolto, urheilijan valmennustiimissä toimiminen, kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen sekä työpaikkaohjaajana toimiminen hierojan työssä.
Hierojan töitä aloin tehdä opintojen ohella kesäkuussa 2021. Yrittäjänä olen toiminut vuodesta 2017, toimien aluksi myyntitöissä.

Olen suorittanut Lapin urheiluopiston ravintovalmentajakoulutuksen vuosina 2019-2020. Opinnot koostuivat muun muassa seuraavista osa-alueista: ravintokemia ja -fysiologia, ravinto ja kuormitusfysiologia, ravitsemuksen perusteet ja kuormitus sekä ravitsemus liikunnassa ja arkielämässä.

Lisäksi olen hankkinut ja laajentanut osaamistani liikuntaan liittyvillä kursseilla vuosien varrella, esimerkiksi tuoreimpana Sairaiden ja liikuntarajoitteisten liikuntaneuvonta -koulutuksella maalis-toukokuussa 2021. Koulutuksen järjesti UKK-instituutti.

Liikunnanohjauksesta on kertynyt kokemusta erilaisista lasten liikuntaleireistä ja -kerhoista sekä monenlaisten jumppien vetämisestä niin työikäisille kuin ikäihmisille.
Etenkin tasapaino on asia, jonka otan esille usein liikkuvuudesta ja voimaharjoittelusta puhuttaessa. Hyvä tasapaino ja reaktiokyky ennaltaehkäisevät kaatumisia ja parantavat arjen toimintakykyä niin nuoremmilla kuin ikäihmisilläkin. Tasapainoon liittyen olen käynyt myös pari lyhyttä koulutusta.