Kuva pöydästä jossa on ruusu ja pyyhe.

Hinnasto, varausehdot ja asiakastietorekisteri

Klassinen- ja urheiluhieronta, Oulu

45min 42 €
60min 50 €
90min 68 €
120min 99 €
Urheilu- tai kinesioteippaus
erikseen 10 €
hieronta-ajan yhteydessä 5 €

Purentalihashieronta

60min 55 €
75min 65 €

Klassinen- ja urheiluhieronta, Helsinki

Huom! -15 % tutustumistarjous helmikuun ajan!
30min 30 €
45min 45 €
60min 60 €
90min 90 €

Purentalihasten hoito

Purentalihashieronta, aloituskäynti 60min 60 €
Purentalihashieronta, jatkokäynti 45min 60 €

Hinnat sisältävät alv 0 %

Lahjakortteja voi tilata sähköpostitse osoitteesta raisa.kuusela@gmail.com. Saat vastausviestissä maksutiedot ja lahjakortin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Lahjakorttien hinnat noudattavat tilaushetken hinnastoa ja ovat voimassa puoli vuotta ostopäivästä.
Huom! Lahjakortteja voi ostaa myös ajanvarauspalvelu Vellon lahjakorttikaupasta.

Ravintoneuvonta

20min 25 €

Hinnat sisältävät alv 24 %

Maksutavat
Tavallisimmat maksukortit, käteinen, hieronnoissa myös epassi, Smartum Pay, Edenred sekä Easybreak-hyvinvointiedut. Huom! Paperiset Smartum-setelit eivät käy maksuvälineenä toimipisteissä.

Mikäli joudut perumaan hieronta-ajan, teethän sen viimeistään 24 tuntia ennen varauksen ajankohtaa. Samana päivänä peruutetuista ja käyttämättä jätetyistä ajoista peritään 100 % varatun ajan hinnnasta.

Hinnat voimassa 1.1.2023 alkaen.

Asiakastietorekisteri/potilastietorekisteri, rekisteröidyn informointi

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri/potilastietorekisteri
Rekisterin ylläpitäjä: Tmi Raisa Kuusela
Y-tunnus 2829860-3
Uusikatu 8, 90100 Oulu
Yhteyshenkilö: Raisa Kuusela
e-mail. raisa.kuusela@gmail.com
puh. 0405471891

Rekisterin käyttötarkoitus:
Potilasasiakirjat muodostavat henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitetun henkilörekisterin, ja ne -palvelevat potilaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa, edistävät hoidon jatkuvuutta, palvelevat potilaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturvaa ja terveydenhuollon palvelujen laadunvalvontaa, toiminnan suunnittelua ja arviointia.
Potilasasiakirjojen perusteella on voitava selvittää myös jälkikäteen hoidon ja toiminnan asianmukaisuus.
Potilasasiakirjoihin kuuluvat hoitotapahtuman perusteella kirjatut tiedot sekä asiakkaan itsensä antamat tiedot.

Potilasrekisteri on Koulutetun Hierojan lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: Nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, ammatti, terveydentila/sairaudet tai vammat, säännölliset lääkitykset, kunkin käyntikerran tiedot ja potilaan hoidon kannalta muut mahdollisesti välttämättömät tiedot.

Tietojen luovutus
Ammattihenkilö on velvollinen pitämään salassa potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ja muut, tehtävänsä perusteella tietoonsa saamat henkilön tai perheen salaisuutta koskevat tiedot. Potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja saa antaa vain potilaan kirjallisella suostumuksella tai silloin, kun tietojen antamisesta on nimenomaisesti säädetty.
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin yrityksen ulkopuolelle, eikä henkilötietoja siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Potilasrekisterin tietoja säilytetään laissa edellytetyn määräajan puitteissa seuraavasti:
Asiakirjojen säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä tai 12 vuotta hoidon päättymisestä.

Rekisteröidyn oikeudet:
Henkilötietolain mukaan potilaalla on oikeus joustavasti ja ilman tarpeetonta viivytystä saada tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty potilasasiakirjoihin. Tarkastusoikeudella tarkoitetaan henkilökohtaista potilasasiakirjatietojen oikeellisuuden tarkastamista, ja sen voi suorittaa vain potilas itse. Potilaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista ja vaatia oikaisua virheellisiin tietoihin.

Tietojen suojaus
Rekisteriin pääsy on vain rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilöllä. Manuaalinen potilasrekisteri säilytetään suojatusti salasanan takana.

Lähteet:

HIEROJAA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ


https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/potilasasiakirjat
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi